Munja Grzybowska 43

ul. Grzybowska 43  |  00-855 Warszawa
grzybowska43@munja.pl
+48 664 901 161
pn-czw:12:00 - 23:00  |  pt:12:00 - 00:00 
sb:13:00 - 00:00   |  nd:13:00 - 23:00

Munja Browary Warszawskie

ul. Grzybowska 60  |  00-844 Warszawa
browarywarszawskie@munja.pl
+48 509 069 440
pn-czw:12:00 - 23:00  |  pt:12:00 - 00:00
sb:13:00 - 00:00  |  nd:13:00 - 23:00
  • Administratorem danych osobowych jest Prostoria Sp. z o.o. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa
  • Przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez spółkę a w szczególności: udzielania odpowiedzi na pytania zadane z formularza kontaktowego dotyczące restauracji, rezerwowania stolików, udzielania innych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących działalności restauracji. Odbiorcą moich danych osobowych będzie wyłącznie ww. administrator danych osobowych oraz uprawnieni przez niego pracownicy i współpracownicy.
  • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych przez spółkę. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy wskazanego powyżej rozporządzenia, podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie; niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony Prostoria Sp. z o.o.
  • Transfer danych osobowych, wprowadzanych do formularza, odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL.
  • Administrator danych osobowych zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia moich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: restauracja@munja.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora
RezerwacjaReservation