Administratorem Danych Osobowych jest spółka MUNJA G43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego, pod numerem KRS 0000903726, adres poczty elektronicznej: grzybowska43@munja.pl, numer telefonu kontaktowego: 664 901 161 („Munja”) oraz spółka PROSTORIA BW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000931323 adres poczty elektronicznej: browarywarszawskie@munja.pl, numer telefonu kontaktowego: 509 069 440 („Prostoria”)

Ze względu na charakter formularza podanie danych w nim oznaczonych jest niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby składającej zapytanie oraz sprawnego przeprocesowania tego zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę w formie elektronicznej oraz telefonicznej na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail, SMS). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

Munja Grzybowska 43

ul. Grzybowska 43  |  00-855 Warszawa
grzybowska43@munja.pl+48 664 901 161
pn-czw:12:00 - 23:00  |  pt:12:00 - 00:00 
sb:13:00 - 00:00   |  nd:13:00 - 22:00

Munja Browary Warszawskie

ul. Grzybowska 60  |  00-844 Warszawa
browarywarszawskie@munja.pl+48 509 069 440
pn-czw:12:00 - 23:00  |  pt:12:00 - 00:00
sb:10:00 - 00:00  |  nd:10:00 - 22:00
RezerwacjaReservation